Çavdarlı Kovalık Höyük Kazısı

(0 comment)
Leave Comment

Çavdarlı Kovalık Höyük Kazısı

Çavdarlı Kovalık Höyük, Afyonkarahisar-Konya eski yolunun güneyinde Çavdarlı köyünün 2 km kadar kuzeyinde, yola bitişik konumda bulunmaktadır. Afyon Bayındırlık Müdürlüğü’nün, Yol-Su-Elektrik (YSE) biriminin 1964 yılındaki yol yapımı sırasında dozerle Kovalık Höyük’ten toprak alınırken, heykeller açığa çıkmıştır. Höyük’teki tahribat durdurulmuş açığa çıkan eserler toplanmıştır Olay, Bakanlığa bildirilmiş, yerinde bir araştırma yapmak üzere Bakanlık, Afyon Müzesi’nde uzman olmaması nedeniyle, önce Manisa Müze Müdürü Ziya Polatkan’ı daha sonra da Mimar Arkeolog Mahmut Akok’u görevlendirmiştir.

1964 Nisanında Mahmut Akok başkanlığında yapılan kazı çalışması 15 gün sürmüştür. Ancak bulunan eserlerle ilgili bir mimari yapıya, yani bir tapınağa rastlanmamıştır. Kazı sonucunda üç basamakla inilen bir odacık ortaya çıkmıştır. Bir adak steli, bir heykelcik taslağı, M.S. III. ve IV. yüzyıllara ait bazı Roma sikkeleri ve çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Akok’a göre, daha büyük bir tapınağa ve daha erken bir döneme ait olan bu heykeller, tapınak rahipleri tarafından yerlerinden alınarak Hıristiyanlığın yayılması sırasında çoğalan put kırıcılarından kurtarılmak üzere, IV. yüzyıla ait bu basit köydeki yere gömülmüşlerdir.

Çavdarlı Kovalık mermer eserlerinin tümü adak heykeli ve adak taşlarıdır. Dokimeon beyaz mermerinden yapılmışlardır. İnce grenli, saydam, güzel cila tutan bu mermer antik çağda çok yaygın biçimde heykel yapımında kullanılmıştır. Boyları 110 cm kadar olanlar yanında, genelde küçük boy heykellerdir. Eserin 36 adedi adak heykelciği, 13’ü heykel parçası, 9’u adak steli, 2’si adak sunağı, 2’si büst, 6’sı heykel başı, 3’de hayvan başlı masa ayağıdır.

Bu kümede bulunan tanrı heykelleri bir pantheon oluşturacak çoğunluktadır. Tespiti ve tasviri yapılan eserler arasında,12 Apollon, 10 Nike, 3 Men, 2 Zeus, 2 Kybele, 2 Artemis, 2 Eros, 1 Asklepıos, l Asklepıos,-Hygea çifti, l Leto, l Herakles, l Tanrı-Kral Midas ve bir Kazmenia heykelciği bulunmaktadır. Toplam 39 eserin kaidesinde Grekçe yazıtı vardır. Heykelcikler stilistik özellikleri özgünlüğü ve yazıtların karakterinden, bu eserlerin, M.S. II. yüzyıl sonlarında yapıldığı ve adak olarak bir tapınağa belki bir Apollon tapınağına sunulduğu anlaşılmıştır.

Comments - 0

Comment

Location :

Sign up to our website

AfyonDays'As a member of AfyonDays you can comment on all of our pages. It is important for us to learn your thoughts. For a more beautiful Afyonkarahisar..