Karaoğlan Kazısı

(0 comment)
Leave Comment

Karaoğlan Kazısı

Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’nün 1987-1990 yılları arasında yaptığı, bir kurtarma kazısıdır. Karaoğlan yerleşme yeri, İhsaniye ilçesi Yaylabağ köyü Karaoğlan yöresindedir. Yayvan bir tepecik olan Karaoğlan Höyüğü’nde Eski Tunç dönemine ait üç yerleşim evresi belirlenmiştir. Yerleşim alanı kulelerle desteklenmiş bir surla çevrilidir. Surun içinde, dikdörtgen ve yamuk planlı evler, taş döşeli sokaklardan oluşan bir yapılanma bulunmuştur. Sur duvarları iri blok taşlardan, evler ise irili-ufaklı toplama taşlardan inşa edilmiştir. Evlerden birinin zeminine gömülü küpler ile dokuma ağırlıkları bulunmuştur. Yerleşmenin büyük bir yangın geçirdiği, sur duvarları ve evde gömülü küplerden anlaşılmaktadır. Mimari yapılanmadan ve içinde ele geçen buluntulardan,  buranın Eski Tunç Çağı II. dönemine ait bir yerleşme olduğu anlaşılmıştır. Karaoğlan kazısı buluntuları iki kulplu çömlek; yuvarlak gövdeli, uzun boyunlu, gaga ağızlı testi; tek kulplu çanak, çanakcık, konik ağırlık, el değirmeni taşı ve mermer idol, başlıca buluntulardır. Bu eserler  Afyonkarahisar Müzesi’nde sergilenmektedir.

Comments - 0

Comment

Location :

Sign up to our website

AfyonDays'As a member of AfyonDays you can comment on all of our pages. It is important for us to learn your thoughts. For a more beautiful Afyonkarahisar..