Kusura Kazısı

(0 comment)
Leave Comment

Kusura Kazısı

Kusura Höyüğü, Sandıklı ilçesinin 13 km güneyindeki Kusura köyü içindedir. Yerleşim alanı yaklaşık 400 m çapında, 14 m yüksekliktedir. Kusura Höyük, Anadolu’da, Cumhuriyet döneminde, kazısı yapılan ilk örneklerden biridir.

Kusura kazısı, 1935-1937 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi adına arkeolog Winifred Lamb tarafından yapılmıştır. Kazı sonucunda, M.Ö. 3000-1500 yılları arasına tarihlenen üç kültür katı (A.B.C) ortaya çıkarılmıştır.

Kusura A, Geç Kalkolitik ve Eski Tunç çağı I (M.Ö. 3000-2500) dönemine ait yerleşme kalıntıları ve çoğunlukla mezar buluntuları vermiştir. Kusura B, höyüğün en yaygın, en yoğun yerleşme ve kültür katıdır. Eski Tunç Çağı II-III (M.Ö. 2500-2000) dönemlerini içermektedir. Burada, bazı sokaklar çevresinde yan yana dizilmiş evler, odalar bulunmuştur. Birbirine bitişik küçük odalardan oluşan dikdörtgen evlere, uzun duvarların ortasından açılan kapılardan girilmektedir. Odaların temelleri taştan, onun üstündeki duvarları  kerpiçten yapılmıştır. Odalarda fırın ve onun yanında ocak bulunmaktadır. Oda zemini sıkıştırılmış topraktan; tavanı, direklerin taşıdığı atkılar üzerine dizilen kalasların ve merteklerin üzerine sıvanan çamur ve toprak tabakasıyla örtülmektedir. Kusura C yerleşmesi Orta ve Geç Tunç Çağı’na (M.Ö. 2000-1500), yani Asur Ticaret Kolonileri ile Eski Hitit devleti zamanlarını göstermektedir. Bu dönemde, şehrin etrafı oldukça kalın ve düzgün bir surla çevrilmiş, daha büyük ve sağlam binalar inşa edilmiştir.

Arkeoloji yayınlarına “Kusura Tipi Keramik” ya da “Kusura-Yortan Tipi Keramik”  olarak giren ve Eski Tunç çağına simgelenen Kusura çanak çömleği, tarihlemede kullanılan önemli buluntular arasındadır. A yerleşmesinde bulunan keramik, el yapımı küpler, testiler, tencereler, maşrapalar, vazolar, sürahiler ve taşınır ocaklardan ibarettir.

B yerleşmesi keramiği de koyu ve açık kırmızı renkli, ince yapılı, iyi perdahlı ve cilalı el işidir. Burada iki kulplu testiler, tek kulplu  sürahiler, maşrapalar, kulpsuz taşlar, tabaklar ve minik kaplar bulunmuştur. Kapların çoğunluğu düz, tek renkli, bir kısmı kabartma yivlidir. Burada mermer idoller, pişmiş toprak figürinler, damga mühürler, pişmiş toprak ağırlık ve ağırşaklar, taş ve kemik aletler bakır ve bronz silahlar, kesici aletler, bronz süs iğneleri, bilezik, halhal ve küpeler de çok miktarda bulunmuştur. Kusura C yerleşmesi keramiği, çarkta yapılmıştır. Burada ise, açık ve koyu kırmızı renkli, cilalı ve perdahlı vazolar, testiler, tabaklar, maşrapalar, kaseler, sürahiler açığa çıkmıştır. Kapların çoğunluğu düz, bir kısmı halka ve sivri diplidir.

 

Comments - 0

Comment

Location :

Sign up to our website

AfyonDays'As a member of AfyonDays you can comment on all of our pages. It is important for us to learn your thoughts. For a more beautiful Afyonkarahisar..